Sản phẩm khác

 • Phần mềm Quản lý dự án và ngân sách đầu tư công PABMIS

  Phần mềm Quản lý dự án và ngân sách đầu tư công PABMIS PABMIS (Project And Budget Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư. PABMIS được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, kết nối làm việc liên thông với các đơn vị CĐT/Ban QLDA cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi qua mạng internet.
 • Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks Project Solutions

  Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks Project Solutions SmartBooks Project Solutions là hệ thống thông tin tích hợp tin học hoá quản lý tổng thể, toàn diện công tác quản trị điều hành của ban quản lý dự án (BQLDA) được ứng dụng xuyên suốt đồng bộ cho mọi bộ phận của BQLDA từ bộ phận hành chính - văn phòng, các phòng ban chuyên môn đến ban giám đốc dự án và cung cấp công cụ báo cáo điều hành dự án chạy trực tuyến trên nền tảng internet cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin về dự án mọi lúc mọi nơi.
 • Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020

  Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020 Phần mềm kế toán Dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020 là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư. SmartBooks Project Finance 2020 được phát triển theo chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo thông tư 79/2019/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các Nhà tài trợ.
 • Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị HCSN SmartBooks Plus+ 2018

  Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị HCSN SmartBooks Plus+ 2018 SmartBooks Plus+ 2018 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp I và cấp II, dữ liệu được tổng hợp tự động từ Phần mềm kế toán HCSN SmartBooks Plus bằng công nghệ mã vạch, file mềm hoặc nhập trực tiếp trên SmartBooks Plus+ 2018…
 • Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018

  Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 là sản phẩm phần mềm tiên phong trong lĩnh vực kế toán chủ đầu tư tại Việt Nam , là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp đầu tư. SmartBooks Project Finance 2018 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.
 • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018

  Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2018 SmartBooks Plus 2018 là sản phẩm được các tổ chức tài chính, các nhà chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, tính thân thiện, tính dễ sử dụng, có nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả cho công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. SmartBooks Plus 2018 phát triển theo chế độ thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
 • Phần mềm Quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document 2013

  Phần mềm Quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document 2013 SmartBooks Project Document 2012 là phần mềm giúp người sử dụng dễ dàng lưu trữ, quản lý và tra cứu công văn, hồ sơ pháp lý và các hợp đồng với nhà thầu. Các tài liệu có thể được lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau như tệp ảnh, tệp word, excel, PDF…
 • Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017

  Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017 Phần mềm kế toán SmartBooks SME 2017 được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, SmartBooks được xây dựng tuân thủ chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 200/2014/QĐ-BTC cho doanh nghiệp và quyết định số 33/2016/QĐ-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:


Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp