Đào tạo - Tập huấn


Tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu Khóa 2 tại TP Đà Nẵng (Thứ Hai, 17/06/2024)

Tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu Khóa 2 tại TP Đà Nẵng

Tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu tại TP Hạ Long (Thứ Tư, 12/06/2024)

Tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu tại TP Hạ Long

Mời tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu (Thứ Tư, 22/05/2024)

Mời Tập huấn thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý dự án đầu tư công PABMIS pmu

Tập huấn cập nhật các chính sách chính sách mới và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư công (Thứ Ba, 28/07/2020)

Nhằm cập nhật, trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư công. Tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS đã tổ chức khoá tập huấn “Cập nhật các chính sách tài chính mới và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư công”, với sự tham gia giảng dạy của những chuyên gia đầu ngành trực tiếp chủ trì soạn thảo các thông tư của Bộ Tài chính.

Mời tập huấn tại Đà Nẵng về cập nhật các chính sách mới trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư công (Thứ Bẩy, 04/07/2020)

Nhằm cập nhật, trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư công. Công ty TNHH Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS tổ chức khoá tập huấn “Cập nhật các chính sách tài chính mới và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư công” với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành chủ trì soạn thảo thông tư của Bộ Tài chính.
Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25/07/2020 tại Khách sạn Star Hotel, 42 Loseby, P.An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Tập huấn thông tư số 79/2019/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA (Thứ Hai, 23/12/2019)

Từ ngày 06/12/2019 đến 22/12/2019, Công ty phần mềm kế toán thông minh SmartBooks phối hợp cùng Bộ tài chính tổ chức các khóa “Tập huấn Thông tư số 79/2019/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA và giới thiệu phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020” tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, với sự tham gia giảng dạy của Bà Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng quản lý giám sát kế toán nhà nước - Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán - Bộ Tài chính.

Tập huấn thông tư số 79/2019/TT-BTC tại Hà Nội về chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA (Thứ Hai, 09/12/2019)

Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 08/12/2019, Công ty Smartbooks phối hợp cùng Bộ tài chính tổ chức khóa tập huấn “Tập huấn Thông tư số 79/2019/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA giới thiệu phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020” tại nhà khách Trung Ương số 8, Chu Văn An, Hà Nội. Với sự tham gia giảng dạy của Bà Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng quản lý giám sát kế toán nhà nước - Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán - Bộ Tài chính.

Thông báo mời tham dự khóa Tập huấn thông tư số 79/2019/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho ban QLDA (Thứ Tư, 27/11/2019)

Tập huấn thông tư số 79/2019/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho Ban QLDA và phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2020, với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia trực tiếp chủ trì biên soạn thông tư số 79/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Khóa 1: Từ ngày 06/12/2019 đến 08/12/2019 tại Nhà khách Trung Ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
- Khóa 2: Từ ngày 13/12/2019 đến 15/12/2019 tại Khách sạn Star Hotel, 42 Loseby, P.An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Khóa 3: Từ ngày 20/12/2019 đến 22/12/2019 tại Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường Ba Tháng Hai, P. 12, Quận 10, TP.HCM

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công phần mềm PABMIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu tư công tại tỉnh Khánh Hòa (Thứ Tư, 25/09/2019)

Từ ngày 20 đến ngày 22/09/2019 tại thành phố Nha Trang, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa chủ trì phối hợp cùngcông ty SmartBooks tổ chức “Tập huấn các chính sách đầu tư công ban hành năm 2019 và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công phần mềm PABMIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Thông báo mời tham dự khóa Tập huấn các chính sách đầu tư công ban hành năm 2019 tại Nha Trang từ 20-22/09/2019 (Thứ Năm, 29/08/2019)

Tập huấn các chính sách Nhà nước trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành 2019 và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công phần mềm PABMIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tập huấn từ ngày 20 đến 22/09/2019, địa điểm tại TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị chủ trì: Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa.
Đơn vị tổ chức: Công ty SmartBooks.
Địa điểm: Khách sạn Trần Viễn Đông số 15 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp