Kinh doanh


Nhân viên Kinh doanh tại HN & HCM (Thứ Sáu, 04/03/2016)

Để phục vụ cho công việc phát triển của công ty và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS muốn tuyển dụng một số vị trí

Trưởng phòng kinh doanh tại HN & HCM (Thứ Tư, 02/03/2016)

Để phục vụ cho công việc phát triển của công ty và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS muốn tuyển dụng một số vị trí

Công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS tuyển dụng các vị trí năm 2015 (Thứ Năm, 05/03/2015)

Để phục vụ cho công việc phát triển của công ty và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS muốn tuyển dụng một số vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Hà Nội,Nhân Viên Kinh Doanh,Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Hà Nội,Nhân Viên Pr – Marketing.


Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp