Tập huấn phần mềm kế toán chủ đầu tư SPF2014 và phần mềm quản lý ngân sách dự án PABMIS2014 tại Sở Tài Chính Thái Nguyên (Thứ Năm, 23/04/2015)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương xây dựng hệ thống thông tin quản lý công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính Thái Nguyên đã lựa chọn Công ty SMARTBOOKS là nhà cung cấp xây dựng và triển khai hệ thống.


Mục tiêu của dự án là:

-Xây dựng
hệ thống thông tin ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt về công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, hệ thống được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây kết nối cập nhật và trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa Sở Tài chính, Phòng tài chính, Chủ đầu tư, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án, các đơn vị HCSN thuộc các Cơ quan Nhà nước từ cấp Tỉnh đến UBND cấp Xã/Phường.
-
Tăng cường năng lực quản lý ngân sách của các cơ quan tài chính, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án dự án/Đơn vị HCSN quản lý dự án đầu tư.
- Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính đầu tư công.

Đối tượng sử dụng:
- Sở Tài chính và tất cả các Phòng Tài chính;
- Chủ đầu tư là các Sở ban ngành trong tỉnh;
- Cơ quan quản lý đầu tư: UBND tỉnh/huyện, Sở KHĐT,...
- Các Ban QLDA chuyên trách, kiêm nhiệm từ cấp tỉnh đến cấp huyện;
- UBND xã/phường;

Công tác tập huấn và chuyển giao sử dụng phần mềm được tiến hành theo nhiều khoá (03 ngày/khoá), trải rộng từ cấp tỉnh đến từng huyện, sau đây là một số hình ảnh về hoạt động triển khai:

 

Ông Phan Bội Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên phát biểu khai mạc:Ông Khương Công Trung - Giám đốc công ty SMARTBOOKS phát biểu:


Học viên tham gia khai mạc khoá tập huấn:Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp