Tập huấn triển khai Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Lai Châu (Thứ Hai, 17/11/2014)

 Từ ngày 13 đến ngày 15/11/2014, Công ty SMARTBOOKS phối hợp cùng Sở Tài chính Lai Châu tổ chức tập huấn triển khai Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho các đơn vị Chủ đầu tư là các Sở, Phòng tài chính các Huyện/Thành phố và các ban QLDA trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

- Nội dung tập huấn: Chuyển giao Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS ứng dụng cho công tác quản lý tài chính dự án đầu tư XDCB cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


- Mục tiêu chuyển giao: nâng cao công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành

+ Hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư, theo dõi khối lượng thực hiện, thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án;

+ Tăng cường năng lực quản lý ngân sách của các cơ quan tài chính, chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án dự án;

+ Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công.


- Thành phần tham gia:

+ Sở Tài chính Lai Châu: Phó giám đốc Sở phụ trách đầu tư chủ trì chỉ đạo tập huấn; Trưởng Phòng đầu tư, cán bộ phòng Phòng đầu tư.

+ Phòng tài chính huyện: Trưởng phòng và cán bộ chuyên quản đầu tư của các huyện Tân Uyên, Mường Tè, Tam Đường, Thành phố Lai Châu. 

+ Chủ đầu tư: Trưởng phòng kế hoạch tài chính các Sở giao thông, nông nghiệp, xây dựng, y tế, giáo dục;

+ Ban quản lý dự án: Giám đốc, kế toán trưởng các Ban QLDA các công trình xây dựng của tỉnh, BQLDA các huyện Tân Uyên, Mường Tè, Tam Đường, Thành phố Lai Châu.

 

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Bà. Thái Thị Lan, phó giám đốc Sở Tài chính Lai Châu nêu rõ mục đích và yêu cầu của việc triển giao phần mềm theo sự chỉ đạo của giám đốc Sở tài chính theo công văn số 766/STC-ĐT ngày 06/11/2014 là việc chuyển giao phần mềm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư và lộ trình cải cách nền tài chính công. Phối hợp cùng Công ty SMARTBOOKS đưa phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS từng bước từ triển khai bước đầu ứng dụng cho một số chủ đầu tư là các sở, các ban quan lý dự án thuộc tỉnh và 04 phòng kế hoạch tài chính, các ban QLDA cấp huyện triển khai thí điểm trong năm 2014, năm 2015 sẽ cho tiến hành đánh giá và cho triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị sau khi ứng dụng phần mềm thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu và báo cáo theo đúng các qui định của Bộ tài chính của tỉnh về công tác quản lý dự án đầu tư từng bước hiện đại hóa thay thế công tác báo cáo thủ công hiện tại, tiến tới áp dụng thống nhất việc sử dụng phần mềm kết nối tất cả các đơn vị để đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh. 

 

Phát biểu giới thiệu nội dung khóa tập huấn, Ông. Khương Công Trung, giám đốc công ty SMARTBOOKS nêu rõ lợi ích của việc ứng dụng Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS, cam kết phối hợp cùng Sở tài chính, các đơn vị ứng dụng trong địa bàn tỉnh đảm bảo xây dựng thành công hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư XDCB ứng dụng thống nhất, đồng bộ trao đổi dữ liệu giữa Sở tài chính, phòng tài chính, các đơn vị chủ đầu tư đến tất cả các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã giúp cho công tác điều hành quản lý của tỉnh, của các huyện, các ngành sẽ thuận lợi - nhanh chóng - hiện đại hóa nhằm cải cách mạnh mẽ công tác quản lý đầu tư công của tỉnh.

 

Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 

1. Bà. Thái Thị Lan, phó giám đốc Sở tài chính Lai Châu phát biểu khai mạc:

 

 

2. Ông. Khương Công Trung, giám đốc công ty SMARTBOOKS:

 

 

3. Lớp học:
 

 

4. Chụp ảnh lưu niệm:

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp