Phần mềm Quản lý dự án và ngân sách đầu tư công PABMIS

Phần mềm Quản lý dự án và ngân sách đầu tư công PABMIS PABMIS (Project And Budget Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư. PABMIS được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, kết nối làm việc liên thông với các đơn vị CĐT/Ban QLDA cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi qua mạng internet.

 • Chi tiết sản phẩm

 • Tính năng mới

 • Dịch vụ

 • Khách hàng

 • Download

PABMIS (Project And Budget Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư. PABMIS được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, kết nối làm việc liên thông với các đơn vị CĐT/Ban QLDA cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi qua mạng internet.


 Mục tiêu của PABMIS:
- Hiện đại hoá dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
- Đảm bảo tính đồng bộ, tiết kiệm ngân sách góp phần nâng cao năng lực quản lý ngân sách, tính minh bạc và sự hiệu quả trong công tác quản lý tài chính đầu tư của tỉnh.
- Hình thành một cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực tài chính đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương.

Đối tượng sử dụng PABMIS:
- Cơ quan tài chính: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện; Phòng kế hoạch Tài chính Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố.
- Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư, Chủ đầu tư: UBND Tỉnh/Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố; Sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc; Chủ đầu tư là phòng ban trực thuộc huyện quản lý; UBND Xã/Phường/Thị trấn
- Ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án chuyên trách (chuyên nghiệp); Ban quản lý dự án kiêm nhiệm (là đơn vị HCSN được giao chủ đầu tư các dự án).

Tại sao lựa chọn PABMIS?
- Đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế: Sản phẩm đã triển khai rộng rãi ở qui mô ngành cấp Trung ương và toàn tỉnh tại Văn phòng Chính phủ, Đài THVN và các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Khánh Hòa, Gia Lai, Vĩnh Phúc…
- Giải pháp đồng bộ: Cung cấp giải giáp đồng bộ, tích hợp trao đổi dữ liệu tự động với Phần mềm kế toán Chủ đầu tư Smartbooks Project Finance giúp cho các Ban QLDA giải phóng hoàn toàn công sức nhập liệu khi lập báo cáo gửi cơ quan quản lý. Tích hợp trao đổi dữ liệu tự động với hệ thống TABMIS và hệ thống cấp mã số dự án đầu tư của Bộ Tài chính giúp cơ quan tài chính kiểm soát được chính xác dữ liệu do chủ đầu tư báo cáo.
- Công nghệ phần mềm nguồn mở: Sử dụng công nghệ hiện đại, tân tiến là công nghệ phần mềm nguồn mở (ngôn ngữ lập trình PHP, JavaScript, AJAX, JS,..., CSDL My SQL) phù hợp với định hướng của Chính phủ ưu tiên lựa chọn phần mềm nguồn mở ứng dụng cho các cơ quan Nhà nước. Công nghệ phần mềm nguồn mở có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với sử dụng phần mềm nguồn đóng. Ví dụ: mua bản quyền của hệ quản trị CSDL Microsoft SQL tiêu tốn trung bình 180USD cho 01 người dùng, CSDL Oracle 360USD/1 người dùng, trong khi đó sử dụng CSLD nguồn mở My SQL là hoàn toàn miễn phí.
- Giải thưởng uy tín: Là phần mềm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng quản lý tài chính đầu tư đạt giải thưởng Sao Khuê 2016 cho sản phẩm xuất sắc tronng lĩnh vực Chính phủ điện tử.  
- Năng lực triển khai: SMARTBOOKS là công ty có thế mạnh dẫn đầu về cung cấp phần mềm kế toán chủ đầu tư và phần mềm QLDA tại Việt Nam với hơn 3500 BQLDA/CĐT tại 63 tỉnh thành đang sử dụng

Cơ sở xây dựng PABMIS: 

- Thông tư số 85/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 về qui định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Thông tư số 82/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
- Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN.
- Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 sửa đổi bổ sung thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 195/2012/TT-BT ngày 15/11/2012 về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.
- Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
- Và nhiều văn bản khác của Bộ Tài chính, Bộ KHĐT & Bộ Xây dựng qui định về công tác QLDA đầu tư.
 

Mô hình cài đặt hệ thống:


Một số tính năng nổi bật:
- Tìm kiếm thông minh: hệ thống luôn luôn tự động tạo các chỉ mục từ các đoạn text do người sử dụng nhập vào như mã số dự án, tên dự án, tên báo cáo,…. Do vây khi tìm kiếm người sử dụng chỉ cần nhập mã hoặc tên dự án hệ thống sẽ tìm và trả kết quả là báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện của dự án, nhập tên báo cáo sẽ hiển thị ngay báo cáo đó. Hệ thống hỗ trợ tìm đầy đủ tên (kỹ thuật full text search), chỉ cần gõ 1 ký tự/cụm từ hệ thống sẽ trả về kết quả câu đầy đủ mà người sử dụng muốn tìm…


 

- Tự động tạo và lập các mẫu biểu văn bản theo định dạng được thiết lập sẵn: Cho phép thiết lập định dạng và nội dung các mẫu biểu như tờ trình, quyết định, phiếu giao nhận hồ sơ,… từ đó hệ thống sẽ tự động kết xuất các mẫu này theo định dạng word, html, pdf,…

- Trao đổi dữ liệu với hệ thống cấp mã số dự án đầu tư: Tự động nhập dữ liệu về thông tin chung của dự án (mã số, tên dự án,…) từ hệ thống cấp mã số dự án đầu tư của Bộ Tài chính.

- Trao đổi dữ liệu với phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance: Đối với các BQLDA đang sử dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư của công ty SmartBooks không phải cập nhật dữ liệu bằng tay trên PABMIS mà dữ liệu được đồng bộ tự động từ phần mềm kế toán chủ đầu tư sang PABMIS.

- Cấp account và phân quyền sử dụng hệ thống chặt chẽ: Phân quyền đến từng tính năng, từng báo cáo, quyền truy cập những dữ án nào, quyền phê duyệt dữ liệu sau khi đối chiếu,… 
 

Giải thưởng uy tín:

Mời quý vị và các bạn xem Clip giới thiệu tổng quan PABMIS:

Dưới đây là Clip về hiệu quả hiệu quả ứng dụng phần mềm PABMIS tại một số tỉnh thành phố trên cả nước

 

Tại tỉnh Bắc Kạn, sau gần 2 năm triển khai phần mềm PABMIS, dưới sự quyết tâm, nỗ lực của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan chủ đầu tư cùng Công ty Smartbooks, đã từng bước triển khai thành công việc ứng dụng phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tài chính đầu tư. Giúp cho Sở tài chính Bắc Kạn tổng hợp và điều hành kịp thời công tác quản lý nhà nước về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ngày 23/12/2016 vào lúc 22h00 trên bản tin "10 phút cập nhật" của kênh VTC1, Đài truyền hình số Việt Nam đã phát sóng phóng sự về hiệu quả triển khai Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại tỉnh Bắc Kạn.

 

Tại tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 08/10/2018 đến 18/10/2018 Công ty Smartbooks đã phối hợp với Sở tài chính Khánh Hòa triển khai tập huấn phần mềm PABMIS cho Sở Tài chính và 252 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đài truyền hình Khánh Hòa đã thực hiện phóng sự chi tiết về công tác triển khai. Phóng sự được phát sóng trên chương trình thời sự buổi tối ngày 22/10/2018

Ngày 20/09/2019 Sở tài chính Khánh Hòa cùng Công ty SmartBooks tổ chức buổi tọa đàm về chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công phần mềm PABMIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tới các tỉnh thành quan tâm trong phạm vi toàn quốc. Nội dung chia sẻ là về hiệu quả sau khi ứng dụng phần mềm PABMIS, kết quả đạt được là gì, những điểm thuận lợi và khó khăn khi triển khai, Sau đây là một số nội dung chia sẻ:

 

 DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI PABMIS:

 1. Văn phòng Chính phủ
 2. Đài Truyền hình Việt Nam
 3. Tỉnh Lai Châu
 4. Tỉnh Thái Nguyên
 5. Tỉnh Bắc Kạn
 6. Tỉnh Hà Giang
 7. Tỉnh Gia Lai
 8. Tỉnh Khánh Hòa
 9. Tỉnh Vĩnh Phúc
 10. Trên 3500 Ban QLDA, đơn vị Chủ đầu tư tại 63 tỉnh thành.


 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp