Tập huấn phần mềm kế toán chủ đầu tư SPF2014 và phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Sở Tài Chính tỉnh Bắc Kạn (Thứ Ba, 02/06/2015)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương xây dựng hệ thống thông tin quản lý công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ ngày 25 đến 30/06/2015, công ty SMARTBOOKS đã phối hợp cùng Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai phần mềm kế toán chủ đầu tư SPF 2014 và phần mềm quản lý ngân sách dự án Pabmis cho các đơn vị Chủ đầu tư là các Sở, Phòng tài chính các Huyện/ Thành phố và các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu của dự án là:

- Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt về công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, hệ thống được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây kết nối cập nhập và trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa Sở Tài chính, Phòng tài chính, Chủ đầu tư, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án, các đơn vị HCSN thuộc các Cơ quan Nhà nước từ cấp Tỉnh đến UBND cấp Xã/Phường.

- Tăng cường năng lực quản lý ngân sách của các cơ quan tài chính, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chủ đầu tư và cácBan quản lý dự án dự án/Đơn vị HCSN quản lý dự án đầu tư.
- Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính đầu tư công.

 

Đối tượng sử dụng:

- Sở Tài chính và tất cả các Phòng Tài chính;

- Chủ đầu tư là các Sở ban ngành trong tỉnh;

- Cơ quan quản lý đầu tư: UBND tỉnh/huyện, Sở KHĐT,...

- Các Ban QLDA chuyên trách, kiêm nhiệm từ cấp tỉnh đến cấp huyện;

- UBND xã/phường;

 

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Ông. Nguyễn Khánh Tùng -Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn nêu rõ mục đích việc chuyển giao phần mềm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư và lộ trình cải cách nền tài chính công. Yêu cầu các đơn vị sau khi ứng dụng phần mềm thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu và báo cáo theo đúng các qui định của Bộ tài chính của tỉnh về công tác quản lý dự án đầu tư từng bước hiện đại hóa thay thế công tác báo cáo thủ công hiện tại, tiến tới áp dụng thống nhất việc sử dụng phần mềm kết nối tất cả các đơn vị để đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Phát biểu giới thiệu nội dung khóa tập huấn, Bà Trần Thị Xuân -Giám đốc kinh doanh dự án,công ty SMARTBOOKS nêu rõ lợi ích của việc ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SPF 2014 và  Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS, cam kết phối hợp cùng Sở tài chính, các đơn vị ứng dụng trong địa bàn tỉnh đảm bảo xây dựng thành công hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư XDCB ứng dụng thống nhất, đồng bộ trao đổi dữ liệu giữa Sở tài chính, phòng tài chính, các đơn vị chủ đầu tư đến tất cả các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã giúp cho công tác điều hành quản lý của tỉnh, của các huyện, các ngành sẽ thuận lợi - nhanh chóng - hiện đại hóa nhằm cải cách mạnh mẽ công tác quản lý đầu tư công của tỉnh.

 

 

Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp