Đào tạo - Tập huấn


Thông báo chương trình tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions (Thứ Tư, 05/12/2012)

Nhằm cập nhật và trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính dự án đầu tư XDCB, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh (SMARTBOOKS) phối hợp với Bộ Tài tổ chức khoá tập huấn “Tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions” với sự tham gia giảng dạy của Ông. Vũ Văn Liên - Trưởng phòng Quyết toán - Vụ đầu tư - Bộ tài chính

Tập huấn phần mềm kế toán HCSN tại Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua từ 11-13/4 tại TP. Hà Tĩnh, Công ty SMARTBOOKS phối hợp cùng Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh tập huấn chuyển giao phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 cho 28 đơn vị HCSN bao gồm các thường THCS và Tiểu học trên địa bàn TP. Hà Tĩnh...

Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 tại Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua từ ngày 22/07 đến 06/08, công ty SMARTBOOKS đã tiến hành tổ chức tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 cập nhật thông tư số 185/2010/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hơn 300 đơn vị tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tập huấn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng PMKT chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011. (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 04/06/2011 đến ngày 06/06/2011 tại TP. Hà Nội và từ ngày 11/06/2011 đến ngày 13/06/2011 tại TP Hồ Chí Minh, công ty SMARTBOOKS phối hợp với Bộ Tài Chính tổ chức thành công khoá tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA”.

Thông báo địa chỉ khoá tập huấn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Thông báo chính thức về Khóa tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA”

Thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011... (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 04/06/2011 đến ngày 06/06/2011 tại TP. Hà Nội và từ ngày 11/06/2011 đến ngày 13/06/2011 tại TP Hồ Chí Minh, công ty SMARTBOOKS phối hợp với chuyên gia của Bộ Tài Chính tổ chức khoá tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA” với sự tham gia giảng dạy của Ông. Vũ Văn Liên - Trưởng phòng Quyết toán - Vụ đầu tư - Bộ tài chính

Tập huấn Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 tại huyện Con Cuông Nghệ An (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua, từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2011 Công ty Phần mềm kế toán Thông minh đã kết hợp với Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Con Cuông tiến hành triển khai “ Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SMARTBOOKS PLUS 2011 cho 35 đơn vị trong toàn huyện.

Tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2010 tại huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Trong hơn nửa tháng, từ ngày 10 đến hết ngày 22 tháng 1 năm 2011 Công ty phần mềm kế toán Thômg minh SmartBooks đã phối hợp với Phòng GD – ĐT huyện Vĩnh Tường tiến hành tổ chức liên tiếp 2 lớp “Tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp Plus 2010” cho đơn vị - các trường học thuộc phòng GD – ĐT.

Tập huấn phần mềm kế toán chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2010 tại tỉnh Bình Định (Thứ Tư, 05/12/2012)

“Nước sạch và vệ sinh môi trường” là một dự án lớn được triển khai cho toàn tỉnh Bình Định với nguồn viện trợ ODA của Vương quốc Bỉ. Nhằm thực hiện quản lý có hiệu quả Dự án, tháng 4 năm 2010, tại số 35 Lê Lợi – Tp Quy Nhơn – Bình Định, Công ty Phần mềm kế toán thông Minh SMARTBOOKS phối hợp với “Ban quản lý dự án Cấp nước và vệ sinh Bình Định” tiến hành tổ chức khóa tập huấn “Ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2010 trong công tác quản lý tài chính” cho tất cả các BQL Dự án ở các huyện trong toàn tỉnh.

Tập huấn nâng cấp phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp Smartbooks Plus tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Thực hiện kế hoạch nâng cấp phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp, công ty Phần mềm Kế toán Thông minh Smartbooks đã phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức "Khoá tập huấn Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp Smartbooks Plus". Khóa học diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 08 năm 2010 với sự tham gia của 42 đơn vị với 57 học viên.

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp