Đào tạo - Tập huấn


Tập huấn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. HCM (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/10/2009 đến ngày 12/10/2009 tại Khách sạn Dầu khí - 12AB Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS phối hợp Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á tổ chức khóa tập huấn "Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 tại Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/08/2009 đến ngày 14/08/2009 tại Sở tài chính Vĩnh Phúc, Công ty SMARTBOOKS phối hợp với Sở tài chính Vĩnh Phúc triển khai Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 cho tất cả các BQLDA chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đây là sản phẩm được UBND tỉnh, Sở tài chính lựa chọn để triển khai thống nhất toàn tỉnh dùng chung một phần mềm QLDA...

1
2
3
4
5

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp