Sản phẩm

 • Phần mềm quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS

  Phần mềm quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS PABMIS (Project And Budget Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư. PABMIS được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, kết nối làm việc liên thông với các đơn vị CĐT/Ban QLDA cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi qua mạng internet.
 • Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018

  Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2018 là sản phẩm phần mềm tiên phong trong lĩnh vực kế toán chủ đầu tư tại Việt Nam , là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp đầu tư. SmartBooks Project Finance 2018 được phát triển theo chế độ kế toán Chủ đầu tư số 195/2012/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.
 • Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị HCSN SmartBooks Plus+

  Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị HCSN SmartBooks Plus+ SmartBooks Plus+ là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp I&II, dữ liệu được tổng hợp tự động từ Phần mềm kết toán HCSN SmartBooks Plus bằng công nghệ mã vạch, file mềm hoặc nhập trực tiếp trên SmartBooks Plus+…
 • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2013

  Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2013 SmartBooks Plus 2013 là sản phẩm được các tổ chức tài chính, các nhà chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, tính thân thiện, tính dễ sử dụng, có nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng đầy đủ, hiệu quả cho công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp. SmartBooks Plus 2011 phát triển theo chế độ kế toán HCSN số 19/2006/QĐ-BTC, Đã cập nhật thông tư số 185/2010/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, MLNS mới theo quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, cập nhật chứng từ Kho bạc theo quyết định số 120/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
 • Phần mềm Quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document 2013

  Phần mềm Quản lý văn bản dự án SmartBooks Project Document 2013 SmartBooks Project Document 2012 là phần mềm giúp người sử dụng dễ dàng lưu trữ, quản lý và tra cứu công văn, hồ sơ pháp lý và các hợp đồng với nhà thầu. Các tài liệu có thể được lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau như tệp ảnh, tệp word, excel, PDF…
 • Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017

  Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017 Phần mềm kế toán SmartBooks SME 2017 được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, SmartBooks được xây dựng tuân thủ chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 200/2014/QĐ-BTC cho doanh nghiệp và quyết định số 33/2016/QĐ-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:


Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp