Lập trình


Tuyển dụng: Trưởng phòng phát triển phần mềm (Chief Technology Officer (PHP, Laravel)- Up to 2500$)- Tháng 06 năm 2021 (Thứ Sáu, 04/06/2021)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM -Chief Technology Officer (PHP, Laravel) làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Trưởng phòng phát triển phần mềm - Project Manager (upto 2000$) - Tháng 1, năm 2021 (Thứ Sáu, 25/12/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM (Project Manager/Team Leader PHP) làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Lập trình viên PHP - PHP Developer (Laravel, VueJS) - Tháng 1, năm 2021 (Thứ Sáu, 25/12/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 04 nhân sự cho vị trí lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội

Tuyển lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội - Năm 2020 (Thứ Sáu, 18/09/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 04 nhân sự cho vị trí lập trình viên PHP làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng trưởng phòng phát triển phần mềm làm việc tại Hà Nội - Năm 2020 (Thứ Sáu, 18/09/2020)

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển của công ty trong định hướng xây dựng một sản phẩm Việt có tính sáng tạo và cạnh tranh cao, cung cấp rộng rãi cho các khách hàng là tổ chức, cá nhân tại thị trường Việt Nam & Thế giới. Công ty TNHH SMARTBOOKS cần tuyển dụng 02 nhân sự cho vị trí trưởng phòng PTPM (Project Manager/Team Leader PHP) làm việc tại Hà Nội

Lập trình viên PHP (Thứ Sáu, 04/03/2016)

Để phục vụ cho công việc phát triển của công ty và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS muốn tuyển dụng một số vị trí

Tuyển nhân viên lập trình PHP làm việc tại Hà Nội (Thứ Ba, 15/09/2015)

Tuyển nhân viên lập trình PHP làm việc tại Hà Nội từ ngày 15/09/2015 đến 30/09/2015

Tuyển nhân viên lập trình FoxPro tháng 6/2015 (Thứ Năm, 04/06/2015)

SmartBooks Software cần tuyển 02 người cho vị trí lập trình viên ngôn ngữ Microsoft Visual FoxPro làm việc tại Hà Nội

Công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS tuyển dụng các vị trí năm 2015 (Thứ Năm, 05/03/2015)

Để phục vụ cho công việc phát triển của công ty và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh SMARTBOOKS muốn tuyển dụng một số vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Hà Nội,Nhân Viên Kinh Doanh,Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Hà Nội,Nhân Viên Pr – Marketing.


Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp