Triển khai thành công phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Văn phòng Chính phủ (Thứ Tư, 22/10/2014)

 

 Sau gần 3 tháng triển khai và đưa vào ứng dụng tại Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị Chủ đầu tư trực thuộc Văn phòng Chính phủ, Phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư Pabmis đã đáp ứng được công tác quản lý dự án đầu tư của Văn phòng Chính phủ. Bà Phạm Thị Thu Hà – Vụ trưởng Vụ KHTC đánh giá Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư của SMARTBOOKS là một trong số các sản phẩm mềm quản lý được VPCP đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả sử dụng tốt. Trước đó nhiều năm, một số Ban QLDA trực thuộc VPCP đã ứng dụng thành công phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance là cơ sở để VPCP lựa chọn công ty SMARTBOOKS là nhà thầu thực hiện dự án tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư cho VPCP.

 Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS (Project And Budget Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản được ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt về tài chính của các dự án đầu tư trên địa bàn một tỉnh, một huyện hay một ngành. PABMIS được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây kết nối trao đổi dữ liệu đồng bộ giữa các Cơ quan tài chính, Chủ đầu tư, Cơ quan chủ quản Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án, các đơn vị HCSN thuộc các Cơ quan Nhà nước từ cấp Trung ương đến cấp Xã/Phường.

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp