Tin tức SmartBooks


Khách hàng triển khai tháng 04-2012 (Thứ Tư, 05/12/2012)

Khách hàng triển khai tháng 04-2012

Khách hàng triển khai tháng 03-2012 (Thứ Tư, 05/12/2012)

Khách hàng triển khai tháng 03-2012

Khách hàng triển khai tháng 02-2012 (Thứ Tư, 05/12/2012)

Khách hàng triển khai tháng 02-2012

Tập huấn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng PMKT chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011. (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 04/06/2011 đến ngày 06/06/2011 tại TP. Hà Nội và từ ngày 11/06/2011 đến ngày 13/06/2011 tại TP Hồ Chí Minh, công ty SMARTBOOKS phối hợp với Bộ Tài Chính tổ chức thành công khoá tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA”.

Tập huấn phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 tại Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/08/2009 đến ngày 14/08/2009 tại Sở tài chính Vĩnh Phúc, Công ty SMARTBOOKS phối hợp với Sở tài chính Vĩnh Phúc triển khai Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 cho tất cả các BQLDA chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đây là sản phẩm được UBND tỉnh, Sở tài chính lựa chọn để triển khai thống nhất toàn tỉnh dùng chung một phần mềm QLDA...

Triển khai SmartBooks Plus 2008 tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp