Đào tạo - Tập huấn


Tập huấn ứng dụng Phần mềm Kế toán HCSN SmartBooks Plus tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Tiếp tục kế hoạch nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2009 tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 15.3.2010, Công ty Phần mêm Kế toán Thông minh phối hợp cùng phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên tổ chức “Khóa tập huấn ứng dụng Phần mềm Kế toán HCSN SmartBooks Plus” cho các đơn vị hành chính trong toàn huyện tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 năm 2010.

Tập huấn ứng dụng Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2009 tại Con Cuông, Nghệ An (Thứ Tư, 05/12/2012)

Trong 5 ngày từ 16 đến ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SmartBooks đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân và phòng tài chính huyện Con Cuông tổ chức “Khóa tập huấn Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2009” cho hơn 50 đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Con Cuông. Đây là phần mềm hành chính sự nghiệp đầu tiên được phòng tài chính lựa chọn để triển khai và thống nhất trong công tác quản lý tài chính trong huyện sau khi xét duyệt nhiều phần mềm từ nhiều nhà cung ứng khác.

Khóa tập huấn Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2009 tại SAPA - Lào Cai (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 7/1 đến ngày 11/1/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Sapa, thị trấn Sapa, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS tổ chức “Khóa tập huấn Phần mềm kế toán chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2009” cho ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng Nông thôn và du lịch tỉnh Lào Cai.

Tập huấn ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. Cần Thơ (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/11/2009 tại Khách sạn Công đoàn - TP Cần Thơ, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS tổ chức khóa tập huấn "Ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. HCM (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/10/2009 đến ngày 12/10/2009 tại Khách sạn Dầu khí - 12AB Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS phối hợp Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á tổ chức khóa tập huấn "Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. HCM (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/10/2009 đến ngày 12/10/2009 tại Khách sạn Dầu khí - 12AB Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS phối hợp Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á tổ chức khóa tập huấn "Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 tại Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/08/2009 đến ngày 14/08/2009 tại Sở tài chính Vĩnh Phúc, Công ty SMARTBOOKS phối hợp với Sở tài chính Vĩnh Phúc triển khai Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 cho tất cả các BQLDA chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đây là sản phẩm được UBND tỉnh, Sở tài chính lựa chọn để triển khai thống nhất toàn tỉnh dùng chung một phần mềm QLDA...

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp