Đào tạo - Tập huấn


Khóa tập huấn Phần mềm kế toán Chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2009 tại SAPA - Lào Cai (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 7/1 đến ngày 11/1/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Sapa, thị trấn Sapa, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS tổ chức “Khóa tập huấn Phần mềm kế toán chủ đầu tư SMARTBOOKS PFS 2009” cho ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng Nông thôn và du lịch tỉnh Lào Cai.

Tập huấn ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. Cần Thơ (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/11/2009 tại Khách sạn Công đoàn - TP Cần Thơ, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS tổ chức khóa tập huấn "Ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. HCM (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/10/2009 đến ngày 12/10/2009 tại Khách sạn Dầu khí - 12AB Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS phối hợp Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á tổ chức khóa tập huấn "Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 tại TP. HCM (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/10/2009 đến ngày 12/10/2009 tại Khách sạn Dầu khí - 12AB Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh SMARTBOOKS phối hợp Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á tổ chức khóa tập huấn "Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2009 trong công tác quản lý tài chính".

Tập huấn phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 tại Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 10/08/2009 đến ngày 14/08/2009 tại Sở tài chính Vĩnh Phúc, Công ty SMARTBOOKS phối hợp với Sở tài chính Vĩnh Phúc triển khai Phần mềm Quản lý dự án SmartBooks PMS 2009 cho tất cả các BQLDA chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đây là sản phẩm được UBND tỉnh, Sở tài chính lựa chọn để triển khai thống nhất toàn tỉnh dùng chung một phần mềm QLDA...

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp