Đào tạo - Tập huấn


Khóa tập huấn đào tạo “ Công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions” tại TP Cần Thơ. (Thứ Tư, 05/12/2012)

Với mục đích giới thiệu với các học viên về Giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions và trao đổi kinh nghiệm về Công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB do các chuyên gia hàng đầu của Bộ tài chính, chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm của công ty kiểm toán FAC thực hiện. Công ty SmartBooks tiến hành tập huấn rộng rãi tại TP. Hạ Long, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ.

Thông báo địa điểm tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions (Thứ Tư, 05/12/2012)

Thông tin chính thức “Tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions 2012"

Thông báo chương trình tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions (Thứ Tư, 05/12/2012)

Nhằm cập nhật và trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính dự án đầu tư XDCB, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh (SMARTBOOKS) phối hợp với Bộ Tài tổ chức khoá tập huấn “Tập huấn công tác quản lý tài chính đầu tư XDCB và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý dự án SmartBooks Project Solutions” với sự tham gia giảng dạy của Ông. Vũ Văn Liên - Trưởng phòng Quyết toán - Vụ đầu tư - Bộ tài chính

Tập huấn phần mềm kế toán HCSN tại Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua từ 11-13/4 tại TP. Hà Tĩnh, Công ty SMARTBOOKS phối hợp cùng Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh tập huấn chuyển giao phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 cho 28 đơn vị HCSN bao gồm các thường THCS và Tiểu học trên địa bàn TP. Hà Tĩnh...

Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 tại Hà Tĩnh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua từ ngày 22/07 đến 06/08, công ty SMARTBOOKS đã tiến hành tổ chức tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 cập nhật thông tư số 185/2010/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hơn 300 đơn vị tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tập huấn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng PMKT chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011. (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 04/06/2011 đến ngày 06/06/2011 tại TP. Hà Nội và từ ngày 11/06/2011 đến ngày 13/06/2011 tại TP Hồ Chí Minh, công ty SMARTBOOKS phối hợp với Bộ Tài Chính tổ chức thành công khoá tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA”.

Thông báo địa chỉ khoá tập huấn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Thứ Tư, 05/12/2012)

Thông báo chính thức về Khóa tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA”

Thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011... (Thứ Tư, 05/12/2012)

Từ ngày 04/06/2011 đến ngày 06/06/2011 tại TP. Hà Nội và từ ngày 11/06/2011 đến ngày 13/06/2011 tại TP Hồ Chí Minh, công ty SMARTBOOKS phối hợp với chuyên gia của Bộ Tài Chính tổ chức khoá tập huấn “Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành, quản lý sử dụng chi phí QLDA và ứng dụng Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks PFS 2011 trong công tác quản lý tài chính của các Ban QLDA” với sự tham gia giảng dạy của Ông. Vũ Văn Liên - Trưởng phòng Quyết toán - Vụ đầu tư - Bộ tài chính

Tập huấn Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2011 tại huyện Con Cuông Nghệ An (Thứ Tư, 05/12/2012)

Vừa qua, từ ngày 07 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2011 Công ty Phần mềm kế toán Thông minh đã kết hợp với Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Con Cuông tiến hành triển khai “ Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp SMARTBOOKS PLUS 2011 cho 35 đơn vị trong toàn huyện.

Tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp SmartBooks Plus 2010 tại huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc (Thứ Tư, 05/12/2012)

Trong hơn nửa tháng, từ ngày 10 đến hết ngày 22 tháng 1 năm 2011 Công ty phần mềm kế toán Thômg minh SmartBooks đã phối hợp với Phòng GD – ĐT huyện Vĩnh Tường tiến hành tổ chức liên tiếp 2 lớp “Tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp Plus 2010” cho đơn vị - các trường học thuộc phòng GD – ĐT.

1
2
3
4
5

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp