Đào tạo - Tập huấn


PABMIS thu hút được nhiều tỉnh quan tâm trong hội thảo tại Nha Trang (Thứ Tư, 04/10/2017)

Trong hội thảo khách hàng từ ngày 28 đến 30/09/2017 tại Thành phố Nha Trang do Công ty SmartBooks tổ chức, Công ty SmartBooks mời các tỉnh đã ứng dụng thành công Phần mềm Quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS trong công tác quản lý vốn đầu tư XDCB đến tham dự và chia sẻ kinh nghiệm triển khai cùng các tỉnh thành khác đang có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp để triển khai phần mềm này.

Tập huấn thông tư 72-85/2017-TT-BTC tại Nha Trang (Thứ Ba, 03/10/2017)

Từ ngày 28-30/09/2018, Công ty SmartBooks tổ chức khóa tập huấn thônng tư 72&82&85/2017/TT-BTC và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công Phần mềm Quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa...

Mời tham gia tập huấn thông tư 72&85/2017/TT-BTC tại Nha Trang (Thứ Tư, 20/09/2017)

Nhằm cập nhật, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính dự án đầu tư và đồng thời nâng cao hiệu quả công việc bằng ứng dụng CNTT, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh (SMARTBOOKS) tổ chức khoá tập huấn “Tập huấn Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý sử dụng các nguồn thu từ hoạt động QLDA, thông tư 85/2017/TT-BTC qui định về công tác quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm và giới thiệu phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Pabmis, phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance”...

Tập huấn Phần mềm QLNS dự án đầu tư PABMIS tại Sở Tài chính Vĩnh phúc (Thứ Tư, 11/01/2017)

Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 10/01/2017, Công ty SmartBooks phối hợp với Sở Tài chính Vĩnh phúc tổ chức tập huấn Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho Sở Tài chính và 09 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

SMARTBOOKS tổ chức Tập huấn TT08 - 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính lần 2 tại Đà Nẵng (Thứ Hai, 18/04/2016)

Từ ngày 14/04/2016 đến 16/04/2016 tại Đà Nẵng, Công ty Phần mềm kế toán Thông minh phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công khóa tập huấn Thông tư 08 & 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành, giới thiệu phần mềm Quản lý dự án đầu tư Smartbooks Project Solutions 2016.

SMARTBOOKS tập huấn TT 08 & 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính tại TP. Vũng Tàu (Thứ Hai, 21/03/2016)

SMARTBOOKS tổ chức khóa tập huấn Thông tư 08 - 09/TT-BTC của bộ Tài chính đầu tiên tại TP. Vũng Tàu

Thông báo tập huấn Thông tư 08 & 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính (Thứ Ba, 01/03/2016)

SMARTBOOKS thông báo tập huấn Thông tư 08 & 09/TT-BTC ngày 18/01/2016

Tập huấn chuyển giao phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư Pabmis tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa (Thứ Hai, 29/02/2016)

Từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 26/02/2016, tại Hội trường Sở tài chính, Số 04 Trần Phú – TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Phần mềm kế toán Thông minh phối hợp với Sở Tài chính Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn chuyển giao Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS ứng dụng cho công tác quản lý tài chính đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

Tập huấn phần mềm Kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014 tại Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên (Thứ Ba, 01/12/2015)

Từ ngày 18/11/2015 đến ngày 27/11/2015 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Công ty TNHH Phần mềm kế toán Thông Minh tổ chức “Khóa tập huấn và chuyển giao phần mềm Kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014” trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Sở Tài chính tỉnh Hà Giang (Thứ Hai, 16/11/2015)

Thực hiện theo công văn số 1598/STC-ĐT ngày 06/11/2015 của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang về việc tập huấn và chuyển giao triển khai ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án ĐTXDCB (PABMIS).

1
2
3
4
5

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp