Tập huấn phần mềm PABMIS tại các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, tỉnhThái Nguyên (Thứ Bẩy, 11/05/2019)

Công ty phần mềm kế toán thông minh phối hợp cùng Sở tài chính Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch triển khai đồng bộ phần mềm QLNS dự án đầu tư PABMIS trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019. 
 
Tiếp nối thành công của khóa tập huấn đầu tiên tại huyện Phú Lương, Smartbooks Software phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, đã tổ chức thành công các khóa tập huấn tiếp theo lần lượt tại các huyện Định hóa, Võ Nhai và Đại Từ.
 
Tại huyện Định Hóa, khóa tập huấn diễn ra từ 24/04/2019 đến26/04/2019 với sự tham gia của cán bộ từ 27 đơn vị gồm Phòng tài chính kế hoạch, các xã thị trấn, ban quản lý dự án và các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện.  
Tập huấn phần mềm PABMIS tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên
 
Tại huyện Võ Nhai, việc triển khai diễn ra từ 02/05/2019 đến 04/05/2019 với sự góp mặt của cán bộ phòng TCKH cùng cán bộ Kế toán từ 19 xã, thị trấn và các đơn vị chủ đầu trên địa bàn huyện.
Tập huấn phần mềm PABMIS tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên 
 
Tại huyện Đại Từ, khóa tập huấn bắt đầu từ ngày 08/05/2019 đến ngày 10/05/2019, với sự tham gia của cán bộ phòng KHTC Huyện, cán bộ kế toán từ 35 đơn vị xã, thị trấn, ban QLDA huyện, các đơn vị chủ đầu trên địa bàn huyện. 
Tập huấn phần mềm PABMIS tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên
Phóng viên
Bùi Thu

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp