Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017 Phần mềm kế toán SmartBooks SME 2017 được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, SmartBooks được xây dựng tuân thủ chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 200/2014/QĐ-BTC cho doanh nghiệp và quyết định số 33/2016/QĐ-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  • Chi tiết sản phẩm

  • Tính năng mới

  • Dịch vụ

  • Khách hàng

  • Download

Phần mềm kế doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc hạch toán kế toán của các doanh nghiệp. Giúp công việc kế toán trở nên dễ dàng, đơn giản, công việc kế toán chỉ còn là việc cập nhật các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày như hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,… các công việc mệt nhọc, mất nhiều thời gian như viết chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính khi thực hiện bằng hình thức thủ công hầu hết sẽ được máy tính tự động hóa.


Dễ học, dễ sử dụng :

Với SmartBooks SME 2012 bạn có thể bắt đầu và tiếp cận rất nhanh chóng. Dễ dàng khởi tạo sổ kế toán bở chức năng tạo cơ sở dữ liệu qua từng bước trên màn hình, tạo thư mục chứa số liệu kế toán,  thiết lập các thông tin năm kế toán, các tuỳ chọn chung trước khi bắt đầu các công việc cập nhật số liệu kế toán.

 

Tìm kiếm thuận lợi, dễ dàng :
  

-Tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau, tìm mọi thông tin liên quan đến chứng từ, chi tiết đến từng dòng chứng từ một cách nhanh chóng và trực quan. Từ kết quả tìm kiếm sẽ tra cứu ngay được chứng từ gốc.

Báo cáo nhanh, chính xác:


- Phần mềm kế toán SmartBooks SME cung cấp một loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị, giúp quý  vị thực hiện lập báo cáo nhanh và chính xác. Với mỗi một báo cáo quý vị có thể thực hiện tùy chỉnh mẫu báo cáo, kết xuất báo cáo ra một số tệp thông dụng như: Exel, PDF.
- Ngoài ra hệ thống còn cung cấp cho quý vị công cụ xem báo cáo và truy vấn ngược từ dữ liệu trong báo cáo đến chứng từ đầu vào, giúp quý vị dễ dàng trong việc quản lý và chỉnh sửa các chứng từ mỗi khi có sai số

Khả năng bảo mật cao :


- Phân quyền cho người dùng, hệ thống cho phép phân quyền đến từng chức năng, từng báo cáo và đến từng thao tác, như: Thêm, sửa, xóa, ghi sổ, bỏ ghi sổ đến việc in một chứng từ, báo cáo nào đó.
Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch sao lưu:
- Cho phép thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ: Hàng ngày, một ngày trong tuần hoặc một ngày nào đó trong tháng.
 
Đa người dùng :


-Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN)

  Các tính năng nổi bật :


• Quản lý chứng từ gốc: Phần mềm cho phép quản lý các chứng từ, hồ sơ gốc bằng nhiều dạng khác nhau, như: Word, Excel, PDF, dạng ảnh (Hồ sơ Scan)
• Báo cáo truy vấn ngược: Phần mềm có khả năng truy vấn từ các số liệu tổng hợp trên báo cáo đến phần dữ liệu chi tiết và quay trở về màn hình nhập chứng từ
• Gửi Email thông báo công nợ đến khách hàng trực tiếp bằng phần mềm (Có đính kèm thông báo công nợ dạng tập tin PDF)
• Kiểm tra công nợ tự động mỗi khi chạy chương trình
• Kết xuất báo cáo ra một số tệp thông dụng, như: Excel, PDF, Text, HTML, XML


 Tính năng nghiệp vụ :


- Phần mềm kế toán Smartbooks SME được cấu thành từ 14 phân hệ, bao gồm : Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Thuế, Tổng hợp, Quản lý hóa đơn và Quản trị hệ thống.


+ Phân hệ Ngân sách: Quý vị có thể thực hiện lập dự toán Thu, dự toán Chi và đối chiếu dự toán, hệ thống quản lý chi tiết đến từng khoản thu, khoản chi theo dự toán. Với phân hệ này quý vị có thể theo dõi được tình hình thực hiện thu, chi dự toán ngân sách thông qua đối chiếu dự toán, từ đó giúp quý vị có thể điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế trong doanh nghiệp.

+ Phân hệ Tiền mặt: Theo dõi chi tiết tiền mặt theo nhiều loại tiền khác nhau, với phân hệ này quý vị có thể lập phiếu thu, phiếu chi và theo dõi tiền mặt tại quỹ ở mọi thời điểm.

+ Phân hệ Tiền gửi:  Thực hiện lập giấy báo nợ và giấy báo có thông qua việc gửi tiền, rút tiền. Với phân hệ này cho phép theo dõi chi tiết các hoạt động liên quan đến tiền gửi ngân hàng, theo các tài khoản được mở tại ngân hàng. Tại đây có thể thực hiện việc đối chiếu kho bạc thông qua Bảng đối chiếu tiền gửi kho bạc, giúp quý vị theo dõi chặt chẽ giữa các chứng từ sổ sách của doanh nghiệp với sổ sách của ngân hàng, kho bạc.

+ Phân hệ Mua hàng: Giúp theo dõi và quản lý quy trình mua hàng từ khâu lập đơn mua hàng, lập hóa đơn mua hàng, hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá đến khâu trả tiền cho nhà cung cấp. Theo dõi công nợ phải trả chi tiết đến từng nhà cung cấp, ngoài ra còn có thể theo dõi tình hình công nợ phải trả theo tuổi nợ và tổng hợp báo cáo nợ phải trả quá hạn.

+ Phân hệ Bán hàng:   Quản lý và theo dõi quy trình bán hàng, từ khâu lập báo giá, nhận đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại, hàng bán giảm giá đến khâu thu tiền khách hàng. Với phân hệ này quý vị có thể theo dõi công nợ phải thu, chi tiết đến từng khách hàng, ngoài ra quý vị còn có thể tổng hợp những hóa đơn mua hàng chưa thanh toán và gửi thông báo công nợ cho khách hàng qua thư điện tử hoặc bản in. Quản lý việc xuất hóa đơn GTGT một cách chính xác, hệ thống sẽ thông báo mỗi khi hóa đơn GTGT đã được in bởi người dùng trước đó, tránh việc in nhầm hóa đơn GTGT.


+ Phân hệ Kho: Theo dõi chi tiết từng vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho đến điều chỉnh tồn kho. Với phân hệ này khi xuất kho, hệ thống sẽ tự động tính giá xuất kho theo phương pháp tính giá mà doanh nghiệp áp dụng, đã được thiết lập lúc ban đầu.

+ Công cụ dụng cụ: Quản lý chi tiết từng công cụ dụng cụ, hỗ trợ phân bổ chi phí phân bổ cho từng công cụ hoặc đồng loạt nhiều công cụ thông qua quản lý số lượng công cụ dụng cụ, đồng thời theo dõi quá trình tăng, ghi giảm, điều chỉnh công cụ dụng cụ. Thực hiện tính mức phân bổ công cụ dụng cụ theo kỳ, từ đó biết được tình hình biến động công cụ thông qua các báo cáo bảng phân bổ công cụ, sổ theo dõi công cụ dụng cụ


+ Phân hệ Tài sản cố định: Quản lý chi tiết từng tài sản, i theo dõi quá trình ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh tài sản cố định. Thực hiện tính khấu hao tài sản cố định, từ đó biết được tình hình tăng giảm tài sản cố định thông qua Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

+ Phân hệ Tiền lương: Thực hiện việc tính lương cho nhân viên theo nhiều khoản khác nhau, như: Lương thời gian, lương sản phẩm, lương công việc, các khoản tăng và các khoản giảm trừ. Tự động hạch toán các bút toán tính lương theo các khoản phát sinh trong bảng lương, ngoài ra quý vị có thể theo dõi và quản lý các chứng từ lương, thanh toán tiền lương, nộp bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân, chi tiết theo từng nhân viên.

+ Phân hệ Thuế: Tự động hoạch toán nhiều loại thuế, như: Thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, cũng như tự động lập các bảng kê thuế GTGT mua vào, bán ra. Thực hiện điều chỉnh thuế đầu vào, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Ngoài ra trong phân hệ thuế còn cho phép quý vị thực hiện kết xuất dữ liệu, dùng cho phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế, giúp quý vị dễ dàng trong việc kê khai và lập báo cáo thuế.

+ Giá thành: Tập hợp và phân bổ các chi phí, tính và lên báo cáo về giá thành theo sản xuất liên tục.
-Số liệu liên quan đến giá thành sản xuất liên tục được cập nhật từ các phân hệ khác (hàng tồn kho, mua hàng…) chuyển sang phân hệ chi phí và giá thành.
- Kế toán có thể tự thiết lập các chỉ tiêu phân bổ chi phí, và lựa chọn các phương pháp phân bổ c chi phí theo sản phẩm, lượng nhập kho, định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công, theo hệ số, theo số lượng sản phẩm nhập kho.


+ Phân hệ Tổng hợp: Thực hiện nhập số dư ban đầu cho các tài khoản,  kết chuyển lãi lỗ trong kỳ kinh doanh, đánh giá ngoại tệ, lập chứng từ chung, ghi sổ, bỏ ghi sổ, khóa sổ kế toán. Theo dõi bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo hai phương pháp, trực tiếp và gián tiếp.
 
 Danh mục các Báo cáo, sổ sách kế toán :


Báo cáo tài chính

-    Bảng cân đối kế toán
-    Bảng cân đối kế toán
-    Kết quả hoạt động kinh doanh
-    Kết quả hoạt động kinh doanh
-    Lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp)
-    Lưu chuyển tiền tệ (Gián tiếp)
-    Bảng cân đối tài khoản
-    Lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp)
-    Lưu chuyển tiền tệ (Gián tiếp)

Báo cáo phân tích tài chính

-    Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn chủ sở hữu
-    Phân tích tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả
-    Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
-    Bảng phân tích lợi nhuận và nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
-    Phân tích cơ cấu tài sản
-    Phân tích cơ cầu nguồn vốn
-    Phân tích tổng quát báo cáo kết quả kinh doanh
-    Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước
-    Phân tích chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
-    Phân tích tình hình biến động tài sản cố định hữu hình
-    Phân tích tình hình thu nhập của công nhân viên

Báo cáo quản trị tổng hợp

-    Sổ theo dõi công việc
-    Báo cáo tổng hợp theo dõi công việc
-    Báo cáo dự án đầu tư
-    Báo cáo thực hiện đồng
-    Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
-    Báo cáo thu, chi theo hợp đồng
-    Sổ chi tiết thực hiện hợp đồng

Sổ kế toán

-    Nhật ký -  Sổ cái (Tờ 1)
-    Nhật ký -  Sổ cái (Tờ 2)
-    Nhật ký -  Sổ cái (Tờ 3)
-    Sổ cái tài khoản
-    Chứng tế ghi sổ
-    Sổ đăng ký chứng tế ghi sổ
-    Sổ nhật ký chung
-    Sổ cái tài khoản
-    Bảng tổng hợp phát sinh đối ứng tài khoản
-    Bảng tổng hợp chứng tế gốc cùng loại
-    Sổ chi tiết phát sinh đối ứng tài khoản
-    Sổ chi phí đầu tư xây dựng - Mẫu 1
-    Sổ chi phí đầu tư xây dựng - Mẫu 2
-    Sổ chi phí Ban quản lí dự án
-    Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
-    Sổ chi tiết tài khoản
-    Bảng chi tiết cân đối tài khoản
-    Sổ chi tiết tiền vay
-    Sổ chi tiết chi dự án
-    Sổ chi phí khác

Ngân sách

-    Báo cáo tổng hợp dự toán
-    Báo cáo tổng hợp dự toán thu
-    Báo cáo dự toán thu theo dự án
-    Báo cáo dự toán thu theo hợp đồng
-    Báo cáo dự toán thu theo công việc
-    Báo cáo dự toán thu theo vật tư, hàng hóa
-    Báo cáo tổng hợp dự toán chi
-    Báo cáo dự toán chi theo dự án
-    Báo cáo dự toán chi theo hợp đồng
-    Báo cáo dự toán chi theo công việc
-    Báo cáo dự toán chi theo vật tư, hàng hóa
-    Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự toán
-    Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu
-    Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi

Tiền mặt

-    Sổ quỹ tiền mặt
-    Sổ chi tiết tiền mặt
-    Sổ theo dõi tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ
-    Sổ nhật ký thu tiền
-    Sổ nhật ký chi tiền

Tiền gửi

-    Sổ tiền gửi ngân hàng
-    Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
-    Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
-    Bảng đối chiếu tiền gửi Kho bạc

Mua hàng

-    Sổ nhật ký mua hàng: S03a3_DN
-    Sổ nhật ký mua hàng (Mẫu quản trị)
-    Bảng kê mua hàng
-    Sổ chi tiết mua hàng
-    Sổ chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp
-    Sổ chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp - mặt hàng
-    Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng - nhà cung cấp
-    Sổ tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp
-    Sổ tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp - mặt hàng
-    Sổ tổng hợp mua hàng theo mặt hàng - nhà cung cấp
-    hóa đơn mua hàng chưa thanh toán
-    Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng
-    Bảng kê đơn mua hàng
-    Nhật ký hàng mua trả lại - giảm giá
-    Chi tiết công nợ phải trả
-    Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
-    Chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ
-    Tổng công nợ phải trả
-    Tổng công nợ phải trả (Theo nhóm)
-    Tổng công nợ phải trả theo ngoại tệ
-    Tổng công nợ phải trả theo ngoại tệ (Cộng theo nhóm)
-    Tổng công nợ phải trả theo ngoại tệ (Quy đổi)
-    Tổng công nợ phải trả theo ngoại tệ (Quy đổi, cộng theo nhóm)
-    Chi tiết tuổi nợ phải trả
-    Tổng hợp tuổi nợ phải trả
-    Tổng hợp tuổi nợ phải trả (Cộng theo nhóm)
-    Báo cáo nợ phải trả quá hạn
-    Chi tiết thanh toán với nhà cung cấp theo công trình
-    Chi tiết thanh toán với nhà cung cấp theo hợp đồng
-    Báo cáo tổng hợp thanh toán với nhà cung cấp theo công trình
-    Báo cáo tổng hợp thanh toán với nhà cung cấp theo hợp đồng
-    Báo cáo mua hàng ḷy kế
-    Báo cáo mua hàng cho nhiều kỳ

Bán hàng

-    Sổ nhật ký bán hàng: S03a4-DN
-    Sổ nhật ký bán hàng (mẫu quản trị)
-    Sổ chi tiết bán hàng: S17-DNN
-    Bảng kê bán hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng (mẫu quản trị)
-    Sổ chi tiết bán hàng theo đơn hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo khách hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên
-    Sổ chi tiết bán hàng theo khách hàng - mặt hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng - khách hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên - mặt hàng
-    Sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên - khách hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo khách hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo nhân viên
-    Tổng hợp bán hàng theo khách hàng - mặt hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng - khách hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo nhân viên - mặt hàng
-    Tổng hợp bán hàng theo nhân viên - khách hàng
-    Bảng kê chứng tế hàng bán trả lại, giảm giá
-    Nhật ký hàng bán trả lại, giảm giá
-    Chi tiết bán hàng trả lại theo khách hàng
-    Tổng hợp bán hàng trả lại theo khách hàng
-    Tổng hợp bán hàng trả lại theo khách hàng (Cộng theo nhóm)
-    Tổng hợp bán hàng trả lại theo khách hàng - mặt hàng
-    Bảng kê đơn đặt hàng
-    Thống kê đơn đặt hàng
-    Thống kê đơn đặt hàng còn nợ
-    Bảng chi tiết chênh lệch giá bán - giá vốn
-    Báo cáo bán hàng cho nhiều kỳ
-    So sánh bán hàng giữa 2 kỳ
-    Chi tiết công nợ phải thu
-    Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
-    Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn (chi tiết tiền hàng, thuế)
-    Chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ
-    Thông báo công nợ
-    Tổng hợp công nợ phải thu
-    Tổng hợp công nợ phải thu (Cộng theo nhóm)
-    Tổng hợp công nợ phải thu (Mẫu rút gọn)
-    Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ
-    Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ (Cộng theo nhóm)
-    Tổng hợp công nợ phải thu theo ngoại tệ (Quy đổi, cộng theo nhóm)
-    Báo cáo nợ phải thu quá hạn
-    Chi tiết tuổi nợ phải thu
-    Tổng hợp tuổi nợ phải thu
-    Tổng hợp tuổi nợ phải thu (Cộng theo nhóm)
-    hóa đơn bán hàng chưa thanh toán

Kho vật tư

-    S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
-    S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
-    S12-DN: Thẻ kho
-    Báo cáo tổng hợp tồn kho
-    Báo cáo tồn kho theo kho hàng
-    Báo cáo tồn kho theo lô
-    Báo cáo tồn kho theo kho - lô
-    Sổ chuyển kho nội bộ
-    Thẻ kho theo lô
-    Tổng hợp số lượng nhập/xuất
-    Tổng hợp số lượng nhập/xuất (Mẫu đơn ṽ chuyển đổi)
-    Nhật ký điều chỉnh kho
-    Báo cáo tồn kho dưới định mức tối thiểu
-    Thẻ tài sản cố định
-    Sổ tài sản cố định
-    Bảng khấu hao tài sản cố định
-    Sổ chi tiết tài sản cố định
-    Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng
-    Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

Tiền lương

-    Bảng thanh toán tiền lương - Lương cố định
-    Bảng thanh toán tiền lương - Lương thời gian
-    Bảng thanh toán tiền lương - Lương sản phẩm
-    Bảng thanh toán tiền lương - Lương công việc

Thuế

-    Tờ khai thuế GTGT
-    Bảng kê hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ bán ra
-    Bảng kê hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ bán ra theo thuế suất
-    Bảng kê hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ mua vào
-    Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không că hoá đơn
-    Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng, hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản
-    Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ
-    Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ bán ra
-    Bảng kê điều chỉnh giảm hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ bán ra
-    Bảng kê điều chỉnh tăng hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ mua vào
-    Bảng kê điều chỉnh giảm hóa đơn, chứng tế hàng hóa, dịch vụ mua vào
-    Sổ theo dõi thuế GTGT
-    Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trù
-    Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
-    Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
-    Bảng kê số lượng xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy bán ra
-    Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ
-    Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ`
-    Tờ khai thuế TNDN tạm tính: 01A/TNDN
-    Tờ khai thuế TNDN tạm tính: 01B/TNDN
-    Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN: 03/TNDN
-    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phụ lục 03_1A)
-    Tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp că các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc: 05/TNDN

Chứng từ: 

-    Phiếu thu - Mẫu số 1
-    Phiếu thu - Mẫu số 2
-    Phiếu thu - Mẫu số 3
-    Phiếu chi - Mẫu số 1
-    Phiếu chi - Mẫu số 2
-    Phiếu chi - Mẫu số 3
-    Phiếu nhập kho
-    Phiếu báo giá kiêm biên bản bàn giao thiết bị
-    Phiếu xuất kho
-    Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
-    Phiếu xuất kho kiêm bảo hành
-    Đơn mua hàng
-    Hóa đơn mua dịch vụ
-    Chứng tế kế toán
-    Giấy báo có
-    Hàng mua trả lại
-    Báo giá
-    Báo giá nhiều thuế suất
-    Đơn đặt hàng
-    Đơn đặt hàng nhiều thuế suất
-    Hóa đơn bán hàng dịch vụ
-    Hàng bán trả lại
-    Hóa đơn mua hàng
-    Hàng mua trả lại
-    Uỷ nhiệm chi
-    Giấy báo nợ
-    Hóa đơn bán hàng
-    Hàng bán trả lại
-    Uỷ nhiệm chi
-    Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt
-    Giấy rút tiền mặt tế tài khoản tiền gửi - Mẫu 1
-    Giấy rút tiền mặt tế tài khoản tiền gửi - Mẫu 2
-    Hóa đơn giá trị gia tăng tự in (3 liên)
-    Hóa đơn giá trị gia tăng tự in (2 liên)
-    Hóa đơn giá trị gia tăng đặt in (3 liên)
-    Hóa đơn giá trị gia tăng đặt in (2 liên)
-    Đơn mua hàng (nhiều thuế suất)
-    Hóa đơn mua hàng (nhiều thuế suất - nhiều chiết khấu)
-    Bảng kê vật tư, hàng hóa
-    Thông báo phát hành hóa đơn
-    Xóa hóa đơn
-    Thông báo kết quả hủy hóa đơn
-    Thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Danh mục:

-    Hệ thống tài khoản
-    Danh mục tiền tệ
-    Danh mục loại tài khoản
-    Danh mục tài khoản kết chuyển
-    Danh mục hợp đồng
-    Danh mục loại hợp đồng
-    Danh mục khách hàng
-    Danh mục nhóm khách hàng
-    Danh mục loại khách hàng
-    Danh mục phòng ban
-    Danh mục nhân viên
-    Danh mục các khoản lương
-    Danh mục tài sản cố định
-    Danh mục loại tài sản cố định
-    Danh mục vật tư, dịch vụ
-    Danh mục loại vật tư
-    Danh mục kho vật tư
-    Danh mục công việc
-    Danh mục đối tượng khác
-    Danh mục dự án
-    Danh mục người dùng
-    Danh mục các khoản thuế
-    Danh mục bảng thuế suất
-    Danh mục loại thuế
-    Danh mục nhà cung cấp
-    Danh mục nhóm nhà cung cấp
-    Danh mục loại nhà cung cấp

 Yêu cầu hệ thống :

 Yêu cầu cấu hình tối thiểu


• Bộ xử lý: PIV 800 MHz
• Bộ nhớ: 128 MB RAM 
• Đĩa cứng: 34 MBytes trống .
• Hệ điều hành: Windows 10 (hoặc 95, 98, Me, 2000, NT, 2003, Vista, Win7, Win8, Win XP)

 

 

Giao diện chương trình thân thiện, thao tác dễ dàng và thuận tiện trong việc theo dõi, quản lý các quy trình nghiệp vụ.
- Giao diện nhập chứng từ được thiết kế có khả năng thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
- Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm rất hữu ích cho các đơn vị có các dự án, đề tài kéo dài qua nhiều năm.
- Tự động kết chuyển số dư tài khoản cuối năm và quyết toán được duyệt đầu năm.
- Cho phép thêm mới, tìm kiếm các danh mục ngay trong khi đang cập nhập chứng từ.
- Tìm kiếm và thay thế mã của danh mục trong tất cả các dữ liệu phát sinh.
- Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.
- Quản lý chặt chẽ việc xuất hóa đơn Giá trị gia tăng.
- Thực hiện lập báo cáo nhanh và chính xác.
- Mẫu báo cáo cho phép thực hiện tùy chỉnh.
- Báo cáo có hể kết xuất ra một số tệp thông dụng như: Exel, PDF,TEXT,HTML.
- Công cụ xem báo cáo và truy vấn ngược từ dữ liệu trong báo cáo đến chứng từ đầu vào.
- Thông báo công nợ qua thư điện thử dễ dàng.
- Kiểm tra theo dõi công nợ mỗi khi chương trình khởi chạy.
- Hệ thống cho phép phân quyền đến từng chức năng, từng báo cáo và đến từng thao tác.
- Cho phép người sử dụng thiết lập lịch sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng cục bộ (LAN).

Công ty SMARTBOOKS xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bản báo giá sản phẩm Phần mềm kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa SmartBooks SME 2017, nội dung chi tiết như sau:

TT

Gói sản phẩm/Dịch vụ

Đơn giá (VNĐ)

Mô tả chi tiết

1.      

Gói đơn giản (Simply)

3.000.000

-    Bao gồm 05 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Thuế, Tổng hợp.
-    Đào tạo 02 buổi (4 giờ/buổi)

2.      

Gói cơ bản (Standard)

6.000.000

-    Bao gồm 08 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Thuế, Tổng hợp.

-    Đào tạo 04 buổi.

3.      

Gói chuyên nghiệp (Professional)

9.000.000

-    Bao gồm 10 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Tài sản cố định, Tiền lương, Thuế, Tổng hợp.

-    Đào tạo 06 buổi

4.      

Gói mở rộng (Premier)

Theo yêu cầu

-    Phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

-    Giá sản phẩm tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

5.      

Gói cho thuê (Leasing)

1.000.000/ Năm

-    Bao gồm 10 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Tài sản cố định, Tiền lương, Thuế, Tổng hợp.

-    Chi phí đào tạo 500.000đ/buổi.

6.      

Gói dùng thứ (Demo)

Miễn phí

-    Bao gồm 10 phân hệ: Ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Tài sản cố định, Tiền lương, Thuế, Tổng hợp.

-    Hạn chế 500 chứng từ/năm.Các dịch vụ kèm theo:
•    Cài đặt và chuyển giao đĩa CD-ROM bản quyền, cung cấp 01 bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
•    Đào tạo tiếp tại địa điểm của khách hàng.
•    Bảo hành sản phẩm miễn phí trong thời hạn 01 năm.
•    Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ miễn phí trong thời hạn bảo hành gián tiếp qua điện thoại, fax, email, Teamviewer. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp thì đơn giá hỗ trợ là 500.000đ/lần/buổi.
•    Nâng cấp miễn phí khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước hoặc khi công ty phát hành phiên bản mới trong thời gian bảo hành.

 

Bạn đã thêm vào giỏ hàng sản phẩm:

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp