Sở Tài chính Gia Lai: Tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách Dự án đầu tư và phần mềm kế toán chủ đầu tư (Thứ Ba, 06/10/2015)

Lớp tập huấn do  Công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh – Hà Nội chịu trách nhiệm  triển khai, hướng  dẫn  cách  cài đặt và  sử dụng các phần mềm quản lý ngân sách dự án; phần mềm kế toán chủ đầu tư; giải pháp phần mềm quản lý dự án; phần mềm hợp nhất  báo cáo tài chính; phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp; phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và phần mềm kế toán doanh nghiệp lớn. Trong đó phần mềm quản lý ngân sách dự án ( PABMIS)  là hệ thống  thông tin quản lý ngân sách  dự án đầu tư được ứng dụng quản lý tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt về tài chính của các dự án đầu tư trên địa bàn một tỉnh, một huyện hay một ngành. PABMIS có thể kết nối trao đổi dữ liệu tự động với hệ thống TABMIS của kho bạc, phần mềm cấp mã số dự án của Bộ Tài chính  và phần mềm kế toán chủ đầu tư cài đặt tại các ban quản lý dự án. Khi sử dụng phần mềm PABMIS cho phép cập nhật đầy đủ và chi tiết  thông tin về dự án, cập nhật đầy đủ tổng mức đầu tư/tổng dự toán dự án, kế hoạch vốn cho dự án và từng quyết định phân bổ vốn dự án cho từng dự án, hạng mục công trình. Quản lý chi tiết từng giao dịch  chuyển tiền cho đơn vị hưởng thụ dự án và quản lý quá trình quyết toán dự án hoàn thành một cách nhanh chóng và chính xác.

- Nguồn tin được trích dẫn từ Đài PTTH tỉnh Gia Lai: 

http://gialaitv.vn/article/117517/so-tai-chinh-gia-lai-tap-huan-trien-khai-phan-mem-quan-ly-ngan-sach-du-an-dau-tu-va-phan-mem-ke-toan-chu-dau-tu.aspx

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp