Tập huấn phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS tại Sở Tài chính tỉnh Hà Giang (Thứ Hai, 16/11/2015)

 Thực hiện theo công văn số 1598/STC-ĐT ngày 06/11/2015 của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang về việc tập huấn và chuyển giao triển khai ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án ĐTXDCB (PABMIS). Từ ngày 11/11/2015 đến ngày 14/11/2015, tại hội trường của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang đã diễn ra khóa tập huấn triển khai phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi khai mạc khóa tập huấn, Ông Hoàng Xuân Đẹp – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang cho biết ”Hiện tại, công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của ngành tài chính đang được thực hiện theo hình thức bán thủ công, nhập hoàn toàn bằng tay. Sở Tài chính chưa xây dựng được ứng dụng và cơ sở dữ liệu tập trung về quản lý tài chính của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nên chưa nâng cao được hiệu quả công việc, chưa thuận tiện trong công tác quản lý dự án và quyết toán dự án hoàn thành. Để khắc phục những khó khăn đó Sở Tài chính tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công ty SMARTBOOKS tổ chức khóa tập huấn chuyển giao phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu tại khóa tập huấn, Bà Trần Thị Xuân - Giám đốc kinh doanh KHDA Công ty SMARTBOOKS nêu rõ lợi ích của việc ứng dụng Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS, cam kết phối hợp cùng Sở tài chính, các đơn vị ứng dụng trong địa bàn tỉnh đảm bảo xây dựng thành công hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư XDCB ứng dụng thống nhất, đồng bộ trao đổi dữ liệu giữa Sở Tài chính, phòng Tài chính với các Ban QLDA, các đơn vị chủ đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã giúp cho công tác điều hành quản lý của tỉnh, huyện, các ngành sẽ thuận lợi - nhanh chóng - hiện đại hóa nhằm cải cách mạnh mẽ công tác quản lý đầu tư công của tỉnh Hà Giang.

 

Hà Giang là tỉnh trước khi chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách đầu tư PABMIS đã có hầu hết các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance trong nhiều năm qua. Đây là cơ sở quan trọng và cũng thế thế mạnh vượt trội của Công ty SMARTBOOKS so với các nhà cung cấp khác để tỉnh Hà Giang quyết định lựa chọn chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư phục vụ cho công tác quản lý dự án đầu tư của tỉnh: PABMIS kết nối trao đổi dữ liệu tự động với phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance giúp cho các Ban QLDA/Chủ đầu tư không phải nhập liệu bằng tay trên PABMIS mà dữ liệu được lấy tự động hoàn toàn từ phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Finance.

 

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp