Tập huấn Phần mềm QLNS dự án đầu tư PABMIS tại Sở Tài chính Vĩnh phúc (Thứ Tư, 11/01/2017)

Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 10/01/2017, Công ty SmartBooks phối hợp với Sở Tài chính Vĩnh phúc tổ chức tập huấn Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS cho Sở Tài chính và 09 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc đưa ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính dự án đầu tư trên địa bàn, Ông Hùng nhấn mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT là mong muốn từ lâu của Sở Tài chính bởi chỉ khi có ứng dụng CNTT thì mới có thể khắc phục được tình trạng chậm trễ, tính chính xác trong công tác tổng hợp báo cáo ĐTXDCB và nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tình. 

Trong 03 ngày tập huấn, Công ty SmartBooks đã chuyển giao và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, lãnh đạo về quản lý dự án đầu tư của Sở Tài chính và các Phòng Tài chính, sau tết âm lịch sẽ tiếp tục triển khai đến từng huyện trong tỉnh.

PHÓNG VIÊN

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp