Ngày 18/10/2018 Smartbooks trở thành thành viên thứ 27 của OpenCPS (Thứ Bẩy, 20/10/2018)

Ngày 18/10/2018 SMARTBOOKS CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 27 CỦA CỘNG ĐỒNG OPENCPS

Trích thông báo từ Ban điều hành cộng đồng OpenCPS

" OpenCPS kế nạp thành viên tập thể thứ 27: SmartBooks"

Cộng đồng Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS trân trọng thông báo, ngày 18/10/2018 Ban điều hành cộng đồng đã kết nạp Công ty TNHH Phần mềm kế toán thông minh SmartBooks theo đơn đề nghị gia nhập cộng đồng của ông Khương Công Trung (CEO SmartBooks).

 

Chúc mừng SmartBooks, chúc mừng cộng đồng OpenCPS "


Cộng đồng OpenCPS được thành lập ngày 5/5/2016. Hiện cộng đồng đã kết nạp 27 đơn vị, công ty thành viên.

OpenCPS là cộng đồng chuyên nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến cho các Bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam.

Phần mềm OpenCPS là minh chứng cho nỗ lực của cộng đồng phần mềm nguồn mở Việt Nam, đã hưởng ứng mạnh mẽ và sẵn sàng đóng góp công sức của mình đối với quyết tâm của Chính phủ trong công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, theo Nghị quyết 36a.

 

 

Bài viết khác

Powered by gweb.vn Thiết kế website chuyên nghiệp